Baner_2_PL

Oferta edukacyjna

Studia podyplomowe  

   Technologie energii odnawialnych
studia dwusemestralne dla osób po I lub II stopniu studiów, rekrutacja do końca lutego lub do końca września, studia podnoszą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności z zakresu alternatywnych źródeł energii, projektowania i eksploatacji instalacji OZE.
   Systemy sterowania i nadzoru w budynkach - bliższe informacje
studia dwusemestralne dla osób po I lub II stopniu studiów, rekrutacja do końca lutego lub do końca września, studia podnoszą wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wykorzystywanych do zarządzania infrastrukturą techniczną w obiektach budowlanych.

  Technologie energii odnawialnych - bliższe informacje


Kursy komputerowe  
   Grafika komputerowa 2D/3D
kurs podstawowy z zakresu obsługi programów AutoCAD, SolidEdge, grupy max. 15-osobowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   Technologie biurowe
kurs z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office, grupy max. 15-osobowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   Projektowanie stron WWW
kurs z zakresu projektowania stron internetowych, język XHTML, system CMS, grupy max. 15-osobowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kursy specjalistyczne  
   Kurs LabView
kurs podstawowy, który wprowadza do środowiska programowania graficznego LabVIEW, uczestnicy kursu będą posiadali umiejętności z zakresu używania LabVIEW do akwizycji, analizy i prezentacji danych oraz tworzenia interfejsów użytkownika.
   Kurs EMC
kurs wprowadzający w zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, poruszane są zagadnienia prawne oraz metody analizy emisji i odporności urządzeń/instalacji elektrycznych.