Baner_1_PL

Instytut

W Instytucie zatrudnionych jest 30 osób, w tym:

 • siedmioro profesorów:
 • prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska
 • prof. dr hab. Marek Kosmulski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
 • dr hab. inż. Ryszard Goleman, prof. PL
 • dr hab. Anna Jaśkowska, prof. PL
 • dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL
 • dr hab. inż.  Paweł Surdacki, prof. PL

 • dwunastu adiunktów:
 • dr inż. Artur Boguta
 • dr inż. Marcin Buczaj
 • dr inż. Jarosław Diatczyk
 • dr inż. Tomasz Giżewski
 • dr inż. Marek Horyński
 • dr inż. Leszek Jaroszyński
 • dr inż. Grzegorz Komarzyniec
 • dr inż. Michał Łanczont
 • dr inż. Michał Majka
 • dr inż. Paweł Mazurek
 • dr Edward Mączka
 • dr inż. Sebastian Styła

 • dwoje starszych wykładowców:
 • dr inż. Krzysztof Nalewaj
 • dr inż. Elżbieta Ratajewicz-Mikołajczak 
 • czworo asystentów:
 • dr inż. Joanna Kozieł
 • dr inż. Jacek Majcher
 • mgr inż. Leszek Ruchomski
 • mgr inż. Piotr Terebun
 •  
 • sześcioro pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Eugeniusz Dominiak
 • mgr inż. Włodzimierz Janowski
 • mgr Renata Jaroszyńska
 • mgr inż. Michał Kwiatkowski
 • mgr Katarzyna Pietrzyk
 • Dariusz Sowa

Dyrektorem Instytutu jest prof. Henryka D. Stryczewska.

W działalności dydaktycznej Instytut prowadzi wszystkie formy zajęć dla studentów kierunków Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna.

Działalność naukowa Instytutu obecnie koncentruje się na problematyce:

 • zastosowań nadprzewodników (szczególnie w elektroenergetyce),
 • technologii plazmowych w ochronie środowiska, medycynie i inżynierii materiałowej
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • obliczenia pól elektromagnetycznych,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • elektrochemii.

Pracownicy Instytutu publikują wyniki badań w czasopismach krajowych i międzynarodowych, średnio około 60 prac w roku, w tym ponad połowę w języku angielskim.

Instytut prowadzi wymianę doświadczeń, kadry naukowej oraz wspólne badania z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.