Studia dwusemestralne dla osób po I lub II stopniu studiów, podnoszące wiedzę, kwalifikacje i umiejętności z zakresu alternatywnych źródeł energii, projektowania i eksploatacji instalacji OZE.
Studia podyplomowe Technologie Energii Odnawialnych mają za zadanie kształcenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju technologii energii odnawialnych i ich wykorzystania dla celów ochrony środowiska i rozwoju społeczności lokalnych. Po zakończeniu kształcenia absolwenci będą zaznajomieni z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi technologii energii odnawialnych – stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy oraz rolą odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej i w kraju.

Adresaci studiów:
Słuchacza powinna charakteryzować podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki. Do podjęcia nauki wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów:
W programie studiów znajdują się następujące moduły-przedmioty:
Zajęcia laboratoryjne i projektowe realizowane są na stanowiskach praktycznych, na których studenci zapoznają się ze zjawiskami fizycznymi, technologiami przetwarzającymi energie odnawialne, softem zarządzającym pracą instalacji OZE.

Okres trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry, do realizacji ok. 215 godzin zajęć. Zajęcia realizowane w trybie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele) na terenie kampusu politechniki. W przypadku grup zorganizowanych możliwe negocjacje terminów.

Rekrutacja:
Rekrutacja polega na złożeniu formularza-podania oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających dotychczasowe wykształcenie w sekretariacie instytutu. Rekrutacja jest prowadzona do połowy października – w przypadku uruchamiania studiów w semestrze zimowym, do połowy marca w przypadku uruchamiania studiów w semestrze letnim.
Uruchomienie studiów jest uzależnione od zebrania się grupy chętnych (minimum 15 osób).

Opłaty:
Czesne za studia wynosi 4500zł (2250 za semestr)
Odpłatność w formie dwóch opłat za I i II semestr realizowana jest na konto podane przez organizatorów. Istnieje możliwość złożenia wniosku o system ratalny.

Kontakt:
Dr inż. Paweł Mazurek (kierownik studiów) p.mazurek@pollub.pl
Mgr Renata Jaroszyńska (sekretariat instytutu) teo@pollub.pl
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38A, pok.416
20-416 Lublin
Tel. 81 5384289